Bewonersplatform Schelderode

Kernleden

  • Leon Crommelinck
  • Dirk De Cock
  • Filip Langouche
  • Greet Van Hoecke (penningmeester)
  • Marc De Loose (voorzitter)
  • Eric Volckaert