Bewonersplatform Schelderode

Kernleden

  • Julien Pierre Balcaen (secretaris) 
  • Leon Crommelinck
  • Dirk De Cock
  • Roland De Wilde 
  • Filip Langouche
  • Greet Van Hoecke (penningmeester)
  • Marc De Loose (co-voorzitter)
  • Eric Volckaert
  • Matthias Meirlaen (co-voorzitter)
  • Christine Dupuis